CONTACT US ON
07 824 8099
1 2 3 4 5 6

Ma nga tamariki katoa

Mâ ngâ tamariki katoa

Nau mai haere mai ki Te Kura Kaupapa Mâori o Bernard Fergusson me ôna tikanga i roto i te kimi mâtauranga. Kua paiheretia ki ngâ taonga e tûhono atu ana ki ngâ âhuatanga o te whakataukî a Kîngi Tawhiao ko Ngâruawâhia tôku tûrangawaewae. Nâ Te Puea i whakatutuki i te wâ i hangatia ai te marae mô te Kîingitanga.

Kei raro tçnei kura i te korowai o te marae o Tûrangawaewae me ôna tikanga. Kei raro hoki tenei kura i te tongi a Te Puea mahia te mahi hei painga mô te iwi.

Ko Pôtatau te tangata, ko Taupiri te maunga, ko Waikato te awa

He piko he taniwha, he piko he taniwha, Waikato taniwharau

 

Curriculum Programme

The Te Kura Kaupapa Mâori o Bernard Fergusson Curriculum Statement is based on Te Awa o Waikato as the symbolic metaphor of life long learning as it journeys through the Waikato and passes sites of significant events in Waikato history.

The river is a living embodiment of our tribal identity and as such is a living taonga. Students are kaitiaki of the river and therefore responsible for their own life-long learning journey. The journey in education ebbs and flows just as the river does in its flow to the open sea.
READ MORE

Our Community Involvement

Amongst the myriad of things our kura participates or is involved in, experiencing the learning rather than learning about an experience. Hence, education outside the classroom is a feature of our learning programme complemented by well-planned and prepared classroom activities where students are intrinsically motivated to learn. Gathering specks of evidence to build richer profiles of each and every student is a critical part of our programme and just as important as deliberate acts of teaching to engage them.
READ MORE

Our School History

img4
Ngâruawâhia Primary School No. 3 opened on Monday 24th May 1965 with 8 classrooms and a roll of 275.

A formal approach was made to Sir Bernard Fergusson, Governor General of New Zealand and Dependencies 1962 - 1967, to name the school after him. He agreed on 24th September 1965 and on April 4th 1966 he officially opened Bernard Fergusson School and became its Patron.

Bernard Fergusson School, at the behest of parents and grandparents, translated to Bernard Fergusson Bilingual School in 1986 and to Te Kura Kaupapa Mâori o Bernard Fergusson on 1st February 1993.
READ MORE

Who we are

STAFF PHOTO 2011
 
READ MORE

Receive our newsletter

 
Our Newsletter comes out four times a term. Sign up to see what is going on at our school.
Provide an email address to the School Administration Office.

Upcoming Events & News

   
Feb 02 Young Engineers Programme begins
Feb 04 Waitangi Day 
Feb 11 Parents Evening with staff 
Feb 16 First BOT meeting 2016
Feb 18 ASB Get Wise Financial Literacy
Mar 04 School swimming sports
Mar 10 Interschool swimming sports 
Mar 18 Turangawaewae Marae Poukai 
Mar 19 Turangawaewae Regatta 
Mar 25 Good Friday 
Mar 28 Easter Monday 
Mar 29 Easter Tuesday 
April 04 School 50th Birthday Celebration 
April 13  Distribution of end-of-term reports 
April 15 End of Term 1 
 
Ki te Runga Rawa i te wāhi ngaro.
Ki tō tā tātou kīngi a Kīngi Tūheitia otirā te Whare o Pōtatau.
Ki a rātou kua ngaro atu i te kanohi tirohanga, moe mai rā.
Ki te mahuetanga ko tātou tērā, tēnā koutou otirā tēnā tātou katoa.
 
Tēnā koutou te mātinitini i tai paripari mai ki uta nei ki Ngāruawāhia Primary School No.3, ki Bernard Fergusson School ki Te Kura Kaupapa Māori o Bernard Fergusson rānei i ngā tau rima tekau kua taha ake nei.  Hei te Mane, 4 o Apireira ka whakanui tātou i tōna kaumatuatanga rima tekau.
 
Te Kura Kaupapa Māori o Bernard Fergusson opens our arms to all past and current students, former teachers, BOT members both past and present, and parents to celebrate it’s 50th birthday on Monday, 4th April.  The festivities will begin at 7.00am with karakia and breakfast at 7.30am.  The event will take place at the school.
Nau mai, haere mai!
 

Student Stories

Korero from former students while attending Te Kura Kaupapa Maori o Bernard Fergusson.

READ MORE

Contact Us

ADDRESS Te Kura Kaupapa Maori o Bernard
Fergusson, RD 1, Taupiri 3791
PHONE 0064 7 8248099
EMAIL office@bernardfergusson.school.nz
icon-group