CONTACT US ON
07 824 8099

Taniora Robinson

IMG 9558-299-798-935

Tērā taku waka tūpuna a Tainui i whakawhiti mai rā i Hawaiki nui, Hawaiki roa, Hawaiki pamamao, ā, tau mai ki Aotearoa.
E tū whakahīhī mai rā taku maunga rangatira a Taupiri
Te wai e rere iho nei te awa o Waikato he wai oranga, oranga ngakau, oranga wairua. He piko he taniwha, he piko he taniwha, Waikato taniwharau.
E huihui atu nei taku iti a Ngāti Wairere, a Ngāti Whawhakia.
Puta atu ki ngā tōpito e whā o te motu nei  e rahi atu ana a Tainui.
Ka hoki nei au ki taku tūrangawaewae, ki taku ukaipō a Hukanui, a Te Kauri.
Tēnei au a Taniora Robinson e mihi atu!