CONTACT US ON
07 824 8099

Paul

PAUL

Tēnā koutou kua tatū mai nei ki tēnei o ō tātou nei kura. Heoi anō, me wehi atu ki te Wāhi Ngaro me te īnoi kia tau tonu tōna manaakitanga ki runga i tō tātou kīngi a Tūheitia rātou o te Whare o Pōtatau tae noa ki a tātou katoa. Ki a rātou kua takahia te ara whānui o Tane, haere atu rā; ko tātou ko ngā mahuetanga o rātou mā, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa.

Kua kapohia e mātou o Te Kura Kaupapa Māori o Bernard Fergusson tēnei tongi nā Te Puea Herangi “mahia te mahi hei painga mō te iwi” hei arahi, hei whakapakari, hei tāwharau i a mātou i roto i a mātou mahi katoa. Nā reira, ahakoa he aha te aha, ahakoa ko wai, ahakoa kei whea koia nei tā mātou! Taihoa ake ka kitea ōna hua, ōna painga e marara haere ana ki waenga i te iwi.

Amongst the myriad of things our kura participates or is involved in, experiencing the learning rather than learning about an experience. Hence, education outside the classroom is a feature of our learning programme complemented by well planned and prepared classroom activities where students are intrinsically motivated to learn. Gathering specks of evidence to build richer profiles of each and every student is a critical part of our programme and just as important as deliberate acts of teaching to engage them.

Overall, we remain steadfastly committed to the principles and values of Kīngitanga by reaching back into the past to consolidate the present and prepare our students for the future. Building tribal pride and capacity is an exciting future – and one that I am privileged to be part of.

Heoi, nei rā taku mihi aroha ki a Hera Johns rāua ko Iria Whiu. Nā rāua nei au i poipoi, i āta tiaki i ō rāua nei wā; nā rāua te huarahi i para kia whai tikanga tēnei kura i raro i te whakaruruhau o te Kīngitanga. E aku rahi, tēnā rā kōrua.

Mauriora

Paul W Royal